Artikel

Vad är en sektionsritning?

Sektionsritning till fast pris

När du lämnar in en bygglovsansökan behöver du presentera en sektionsritning som visar byggnaden i genomskärning. Det är en av de bygglovsritningar som krävs för att kommunen ska kunna ge dig startbesked. Ofta krävs sektionsritning även för bygganmälan: ett slags förenklat bygglov som räcker vid exempelvis ändrad planlösning.

Bygglov24 ritar din sektionsritning, eller hjälper dig med hela din ansökan om bygglov eller din bygganmälan, från start till mål.

Du betalar alltid fast pris oavsett om du bara vill ha sektionsritning eller mer hjälp än så, och vi erbjuder bygglovsgaranti ifall du låter våra experter ta hand om hela processen. Allt detta oavsett var i landet du bor.

En sektionsritning ingår ofta i de bygglovstjänster du köper av din bygglovskonsult. Priset för själva sektionsritningen är inte nödvändigtvis specificerat. Hos Bygglov24 kan du antingen köpa enbart sektionsritningen, till ett fast pris, eller anlita oss för hela bygglovet och i så fall få ett fast totalpris istället.

Vad är en sektionsritning?

En sektionsritning är en av de bygglovsritningar som kommunen vill ha när du ansöker om bygglov, men även ofta när du gör en bygganmälan (en sorts enklare bygglov). Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning (alltså ett snitt av byggnaden) där man ser alla våningar, blälklag, golv, tak, skorsten och annat.

Genomskärningen måste vara markerad på planritningen och om du ska göra en ombyggnad ska du ha en sektionsritning för den ursprungliga byggnaden såväl som den nya.

Vad ska en sektionsritning innehålla?

Sektionsritningen ska förutom alla våningar, golv, skorsten och annat även visa rumshöjderna i byggnaden, den totala bygghöjden, takets lutning, bjälklagens placering och byggnadens anslutning till marken. Om det gäller en ombyggnad ska både den nya byggnaden och den befintliga visas i genomskärning och eventuella nivåskillnader framgå.

Sektionsritning exempel

Sektionsritningen kan se lite olika ut beroende på byggnad men är normalt ritad i skala 1:100, vilket innebär att en centimeter på ritningen motsvarar en meter i verkligheten.

Fler blogginlägg

Vill du komma i gång med ditt projekt?

Individanpassad service
Ritningar av bygglovsspecialister
Vi hjälper dig med allt