Artikel

Vad är en planritning?

Planritning till fast pris

Om du vill ändra planlösning i ditt hus, villa, lägenhet eller attefallshus krävs ofta att du gör en bygganmälan (en sorts förenklat bygglov). Du måste bifoga olika dokument och ritningar för att få startbesked av kommunen.

Bygglov24 har lång erfarenhet av att göra bygganmälningar för ändrade planlösningar och erbjuder dessutom både fast pris och garanti på startbesked. Oavsett vilken kommun du bor i.

Om du ska ändra planlösning behöver du i regel göra en bygganmälan till kommunen du bor i. Hur mycket det kostar att göra bygganmälan beror på hur stora förändringar du ska göra och vilken leverantör du väljer, men vi på Bygglov24 erbjuder alltid fast pris och garanti på startbesked.

Vilka dokument som måste bifogas varierar mellan kommuner, men planritning, sektionsritning och kontrollplan är ofta obligatoriskt. Oavsett vad som gäller i din kommun ordnar vi det och sköter eventuella kompletteringar, utan extra kostnad.

Behöver man bygglov för att ändra planlösningen?

Nej, du behöver inte bygglov för att ändra din byggnads planlösning. Däremot behöver du i regel göra en bygganmälan. Om du påverkar fasaden kan det dock krävas bygglov.

Måste man bygganmäla en ändrad planlösning?

Oftast, ja. I regel måste du göra en bygganmälan och vänta på startbesked om du vill ändra planlösning i en byggnad.
Huruvida du måste det eller inte beror dels på hur mycket du ska ändra och dels hur din kommuns regler ser ut.

En tumregel är: ju större ändringar, ju större sannolikhet att det krävs en bygganmälan med startbesked innan du får börja.

Större förändringar är främst ifall du river eller flyttar väggar som påverkar den bärande konstruktionen, ändrar rumsindelningen eller på andra sätt avsevärt förändrar konstruktionen. När du ändrar planlösning innebär det ofta att du påverkar brandskydd, byggnadens bärande konstruktioner, ventilation och avlopps- och vattensystemet.

I vilka fall måste man alltid bygganmäla en ändring av planlösning?

Du måste oftast bygganmäla en ändrad planlösning, men i vissa fall har du inget val. Det gäller byggnader som omfattas av skyddsbestämmelser eftersom de har ett särskilt bevarandevärde utifrån kulturhistoriska, historiska, miljömässiga och konstnärliga aspekter. Vilka byggnader det gäller framgår i den detaljplan du normalt kan hitta på din kommuns hemsida.

Fler blogginlägg

Vill du komma i gång med ditt projekt?

Individanpassad service
Ritningar av bygglovsspecialister
Vi hjälper dig med allt